illustratieve afbeelding
De 12 thema’s bieden een analyse van de data en aanvullend onderzoeksmateriaal en geven inzicht in de maatschappelijke opgaven.
Beleidsadviseur:
"Handig om gemeenten met elkaar te vergelijken"
De gegevens in de databank omvatten ruim 400 indicatoren, verdeeld over 12 thema’s en 40 subthema’s. De cijfers zijn eenvoudig te verzamelen en te vergelijken.
Student:
"Ideaal om tabellen te maken voor mijn studie"
Op basis van actueel onderzoek, cijfers en analyses wordt een actueel en thema-overstijgend onderwerp uitgediept. Er verschijnt jaarlijks een nieuwe special.
Maatschappelijk ondernemer:
"Zo kan ik ondernemen op basis van feiten"
Thema's
De 12 thema’s bieden een analyse van de data en aanvullend onderzoeksmateriaal en geven inzicht in de maatschappelijke opgaven.
Databank

De gegevens in de databank omvatten ruim 400 indicatoren, verdeeld over 12 thema’s en 40 subthema’s. De cijfers zijn eenvoudig te verzamelen en te vergelijken.

Meer over de databank

Direct naar de databank

Specials

Op basis van actueel onderzoek, cijfers en analyses wordt een actueel en thema-overstijgend onderwerp uitgediept. Er verschijnt jaarlijks een nieuwe special.

Bekijk alle specials

2021

De coronapandemie heeft als een storm door de samenleving geraasd en daarbij veel schade aangericht. Deels heeft de storm ook positieve effecten teweeg gebracht zoals meer rust in het persoonlijke leven, meer aandacht voor de directe kring om ons heen en tijd om gedachten en wensen ten aanzien van de toekomst te hergroeperen.

2020

De bewustwording over het belang van sport en bewegen neemt landelijk steeds verder toe. De huidige coronatijd draagt daar ook aan bij. Deze special presenteert de feiten over bewegen in de provincie, toont beweeg trends van de (nabije) toekomst en besteedt aandacht aan hoe beweeggedrag beïnvloed kan worden. 

2019

Energietransitie is een veelomvattend onderwerp. Het gaat over vaak heel technische aspecten, maar het heeft ook een sterk sociale kant, wanneer het gaat over betaalbaarheid of participatie door inwoners. In de special worden de verschillende kanten van de transitie belicht en wat deze betekenen voor de provincie.