Uit de regio

Uit de regio

Hier leest u het laatste nieuws gerelateerd aan de Staat van Utrecht. Ook houden we u op de hoogte van ander relevant nieuws uit de regio.

Wilde Stad Café - 24 mei

Een bijzondere talkshow over groen in en om stedelijk gebied in de provincie Utrecht. Met interviews, discussie, live muziek en groene poëzie, in de heerlijke atmosfeer van het Muntgebouw in Utrecht.

De toekomst van mobiliteit in 2040

Wat meldt het nieuws anno 2040 over mobiliteit? De scenario’s zijn te lezen in het futuristische tijdschrift U-MobiliTIJD 2040, dat een regionale groep trainees heeft samengesteld.

CBS presenteert eerste Monitor Brede Welvaart

Op 16 mei heeft het CBS de eerste Monitor Brede Welvaart gepresenteerd. Deze monitor meet onze welvaart niet uitsluitend aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP), maar kijkt ook naar indicatoren als milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid.

Lecture over gezonde leefomgeving en verdichting

'Let's dense' - Vooraankondiging 12 juni
Lecture over gezonde leefomgeving en verdicht

Kwetsbare plekken door klimaatverandering in beeld gebracht

In meerdere gemeenten in de provincie Utrecht worden op het moment “klimaatstresstesten” uitgevoerd. Een stresstest geeft antwoord op de vraag wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor onze omgeving.

Presentatie Langetermijnvisie 2050

Bijeenkomst 'Samen vooruit', 30 mei. Presentatie Langetermijnvisie 2050 provincie Utrecht.

Utrechtse economie groeit in 2017 met 3,3%

De economie van de provincie Utrecht groeide in 2017 met 3,3 procent. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Landelijk groeide de economie 3,2 procent. 

10% snelst groeiende bedrijven komt uit provincie Utrecht

De provincie Utrecht is in de Top 250 Groeibedrijven 2018 goed vertegenwoordigd: 24 bedrijven uit de lijst van 250 zijn gevestigd in de provincie, oftewel ongeveer 10%.

Geslaagde deelname aan eerste editie informatiemarkt bestuurders

De Staat van Utrecht heeft bijgedragen aan de geslaagde eerste editie van de informatiemarkt 'Besturen doe je samen!'. Meer dan 350 raadsleden, wethouders, burgemeesters, dijkgraven en andere bestuurders kwamen af op de informatiemarkt op 11 april.

Woningbouwopgave: knelpunten wegnemen en concreet versnellen

Er moet snel meer gebouwd worden voor de behoefte van vandaag en de vraag van morgen. Die urgentie zien 123 partijen uit de provincie Utrecht. Een afvaardiging van gemeenten, marktpartijen, corporaties en de provincie overhandigde op 26 maart de Actie Agenda Woningmarkt aan minister Ollongren.

Aan de slag met nieuwbouw zonder aardgas

Geen aardgas meer in nieuwbouwprojecten. Dat is het doel van het regionale convenant Aardgasvrije nieuwbouw dat de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, Stedin en 18 gemeenten in de regio Utrecht op vrijdag 16 maart ondertekenden.

Europese innovatiedeal voor energieopslag

Bedrijven en overheden gaan in Utrecht samen aan de slag om belemmeringen in Europese regelgeving voor lokale energieopslag weg te nemen. Hiervoor hebben zij op 13 maart in Brussel een zogenoemde Europese Innovatiedeal getekend, met een initiatief in de Utrechtse wijk Lombok als testproject.