Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws gerelateerd aan de Staat van Utrecht. Ook houden we u op de hoogte van ander relevant nieuws uit de regio.

06.02.18

Oplossingen voor gezonde Utrechtse lucht

Utrechtse gemeenten, kennisinstellingen, belangenorganisaties en burgers werken met de provincie aan een gezondere lucht. Het resultaat is de samenwerkingsagenda Gezonde Lucht. Doel is een betere luchtkwaliteit en streven naar advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 

25.01.18

2017: buitenlandse bedrijven kiezen voor provincie Utrecht

Ook in 2017 kiezen weer veel buitenlandse bedrijven voor de provincie Utrecht. De provincie Utrecht heeft in 2017 423 nieuwe arbeidsplaatsen en € 8,46 miljoen aan buitenlandse investeringen weten binnen te halen. In 2017 kozen 16 buitenlandse bedrijven voor de provincie Utrecht, dit is bijna gelijk aan het aantal bedrijven dat zich in 2016 in de provincie vestigde. Daarmee wordt 2017 succesvol afgesloten.

25.01.18

Denk mee over de toekomst van de provincie Utrecht

Slimme oplossingen voor mobiliteit, focus op duurzame energie, beschermen van de natuur, maar ook aandacht voor de menselijke kant bij de snelle technologische ontwikkelingen. Dit zijn een paar voorbeelden van antwoorden op de vraag wat belangrijk is om ook in 2050 een provincie te zijn waar het fijn wonen, werken en leven is. Op dinsdagavond 23 januari is het proces voor de Langetermijnvisie van de provincie Utrecht gestart.

24.01.18

Luchtkwaliteit verbeterd, maar kan nog beter

De luchtkwaliteit is in 2016 verbeterd en voldoet in de provincie Utrecht bijna overal aan de Europese normen, maar nog niet aan de advieswaarden van de WHO. Samenwerking op Europees, landelijk en regioniveau blijft nodig om de luchtkwaliteit verder te verbeteren richting de WHO advieswaarden.

16.01.18

Houten verkozen tot fietsstad 2018

Houten is de beste Fietsstad van Nederland. Dat is de uitkomst van de verkiezing van Fietsstad 2018 van de Fietsersbond. Maar liefst 45.000 fietsers vulden de enquête in, en gaven zo hun mening over het fietsen in hun gemeente.

21.12.17

Utrechtse economie in 2018

Utrecht is een economisch sterke provincie, met een relatief hoge economische groei, een hoog opgeleide beroepsbevolking en een lage werkloosheid. Voor 2018 wordt wederom een bovengemiddelde economische groei verwacht (+3,4%). De groei wordt gedragen door de zakelijke dienstverlening in combinatie met toenemende bestedingen van consumenten in de horeca en detailhandel. De werkloosheid daalt naar verwachting van 4,1% in 2017 naar 3,3% in 2018. Hiermee behoort Utrecht landelijk tot de best presterende provincies.

18.12.17

Meer diersoorten langs Kromme Rijn en Nederrijn

Het aantal soorten dat leeft in stromend water rond de Kromme Rijn en Nederrijn is toegenomen door de natuurontwikkeling en de verbetering van de waterkwaliteit. Vooral de uitbreiding van libellen als de breedscheenjuffer en de weidebeekjuffer, is spectaculair ten opzichte van het onderzoek tien jaar geleden. Dat blijkt uit het Provinciaal Ecologisch onderzoek 2016.

14.12.17

Vervolg Staat van Utrecht in 2018 en 2019

Op 30 maart is de Staat van Utrecht 2017 tijdens een feestelijke bijeenkomst gelanceerd. Nu, aan het eind van het jaar, kijken wij terug op een jaar vol activiteiten en kijken we vooruit naar de doelen en activiteiten die in het verschiet liggen.

13.12.17

Nieuwe Verdieping ‘Groen in en om de stad’

In 2018 komt er een nieuwe Staat van Utrecht Verdieping, met als onderwerp ‘Groen in en om de stad’. Deze wordt toegevoegd aan de zes al bestaande Verdiepingen. Verder komt er in 2018 een lichte update van data, vooruitlopend op de lancering van de nieuwe Staat van Utrecht in 2019.

12.12.17

Themajaar 100 jaar De Stijl

Het themajaar ‘Mondriaan to Dutch Design - 100 Jaar De Stijl’ is groots gevierd in de provincie Utrecht. De tentoonstellingen en activiteiten trokken 245.000 bezoekers.

11.12.17

Utrechtse Onderwijssector gaat groeiend lerarentekort te lijf

In de regio Utrecht investeren schoolbesturen ruim 200.000 euro in een Onderwijspact om zelf een antwoord te bieden op het lerarentekort. Naast een meer traditionele arbeidsmarktaanpak kiest het Onderwijspact ervoor om te onderzoeken hoe technologie en digitalisering als een hefboom kunnen fungeren in de aanpak tegen het lerarentekort. 

08.12.17

Op korte termijn maatregelen nodig voor groei en bereikbaarheid regio Utrecht

Er is een omvangrijk pakket aan maatregelen nodig om de regio Utrecht de komende twintig jaar bereikbaar en leefbaar te houden. Aanstaande maandag debatteert de Tweede Kamer over de investeringen die het Rijk komend jaar in de bereikbaarheid doen.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Aanmelden