Nieuws

Nieuws

20.11.17

Corporaties in Utrechtse regio bezorgd over plannen voor maatschappelijke opvang

De 21 corporaties van het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) zijn bezorgd over het plan van de U16 gemeenten om cliënten uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen in het vervolg te huisvesten in zelfstandige woningen in de wijk en minder in intramurale instellingen.

17.11.17

Provincies op koers met realisatie Natuurnetwerk Nederland

De provincies, waaronder provincie Utrecht, liggen op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit blijkt uit de landelijke jaarlijkse voortgangsrapportage van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Ook in de provincie Utrecht ligt de realisatie van nieuwe natuur op schema en laat de kwaliteit van de natuur nu een licht herstel zien. Maar bescherming, behoud en versterking van de biodiversiteit in de provincie vraagt nadrukkelijke en continue aandacht.

16.11.17

Pact van Ruigenhoek voor Nieuwe Hollandse Waterlinie

De komende jaren werken publieke en private partijen in Utrecht intensiever samen aan de bescherming, ontwikkeling en bekendheid van het grootste Rijksmonument van Nederland: de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De ambities van de partners zijn vastgelegd in het ‘Pact van Ruigenhoek’, dat 15 november werd ondertekend en regionaal een impuls geeft aan ontwikkelingen op de forten en activiteit in het linielandschap.

08.11.17

Routebureau Utrecht stimuleert wandelen, fietsen en varen in de regio

De provincie Utrecht heeft vandaag samen met de Utrechtse gemeenten het Routebureau Utrecht opgericht. Het Routebureau zorgt voor het beheer, de ontwikkeling, het onderhoud en de informatievoorziening van de routenetwerken die door gemeenten, de recreatieschappen en de provincie zijn aangelegd.

02.11.17

Nieuwe ronde Sociale Kracht Onderzoek gaat weer van start

Binnen de U10 is inmiddels de tweede ronde van start gegaan van de Monitor Sociale Kracht, een inwonerspeiling op het gebied van het sociale domein. Dit is ambtelijke bekrachtigd door de gemeentesecretarissen van de betreffende gemeenten. Ook gemeenten buiten de U10 kunnen aansluiten bij het onderzoek.

18.10.17

Provincie Utrecht meet doorstroming en pakt knelpunten aan

De provincie Utrecht doet jaarlijks onderzoek naar de verkeersafwikkeling op het provinciale wegennet. Dit onderzoek geeft inzicht in de doorstroming van het autoverkeer en in de opstoppingen in de spits.

12.10.17

Nieuw: Arbeidsmarktdashboard regio Utrecht

Op 12 oktober tijdens het Get Connected Jaarcongres van de Economic Board Utrecht werd het arbeidsmarktdashboard regio Utrecht gelanceerd. Een digitaal portaal waar overheden, kennisinstellingen, bedrijven én werknemers realtime beschikken over de meest actuele arbeidsinformatie. Trends in werkgelegenheid, vraag en aanbod in de regio worden in een oogopslag duidelijk.

11.10.17

Kabinet aan de slag met bereikbaarheid regio Utrecht

Veel voorstellen uit het regeerakkoord zijn van invloed op de provincie Utrecht. Het gaat om afspraken in het kader van mobiliteit maar ook op het gebied van natuur, cultuur, verduurzaming en woningbouw.

11.10.17

Aardgasvrije nieuwbouwwoningen regio Utrecht

14 gemeenten in de regio Utrecht zijn het erover eens: vanaf vandaag worden nieuwbouwwoningen in de regio Utrecht in principe zonder aardgasaansluiting gebouwd. Zij brengen dit gezamenlijke statement op de Dag van de duurzaamheid.

09.10.17

Tempo maken met ontwikkeling woningmarkt voor de toekomst

Het aantal inwoners in de provincie Utrecht neemt toe. Hun woonwensen en -behoeften veranderen. Hoe moet het groeiende woningaanbod voor de toekomst eruitzien met behoud van de aantrekkelijkheid van de steden en dorpen? Tijdens het symposium ‘Bouwen aan steden en dorpen van de toekomst’ op donderdag 5 oktober deelden onder meer overheden, ontwikkelaars, beleggers en corporaties hun visie en oplossingen een aanpak van de woningbouwopgaven.

29.09.17

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017

Telos heeft voor de vierde keer de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten uitgebracht. De monitor geeft een beeld van de duurzame ontwikkeling van Nederlandse gemeenten over de periode 2014-2017. In deze editie is speciaal aandacht besteed aan de monitoring van de Sustainable Development Goals.

19.09.17

Gezonde economie is krachtige motor van elke regio

De provincie Utrecht heeft een sterke positie als topregio voor het (internationale) bedrijfsleven. Dit dankt de provincie aan een centrale ligging in het land, een bovengemiddeld opleidingsniveau van de inwoners en een prima woonklimaat. Dit blijkt uit een recent onderzoek in opdracht van de provincie Utrecht.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Aanmelden