Nieuws

Nieuws

25.01.18

Denk mee over de toekomst van de provincie Utrecht

Slimme oplossingen voor mobiliteit, focus op duurzame energie, beschermen van de natuur, maar ook aandacht voor de menselijke kant bij de snelle technologische ontwikkelingen. Dit zijn een paar voorbeelden van antwoorden op de vraag wat belangrijk is om ook in 2050 een provincie te zijn waar het fijn wonen, werken en leven is. Op dinsdagavond 23 januari is het proces voor de Langetermijnvisie van de provincie Utrecht gestart.

24.01.18

Luchtkwaliteit verbeterd, maar kan nog beter

De luchtkwaliteit is in 2016 verbeterd en voldoet in de provincie Utrecht bijna overal aan de Europese normen, maar nog niet aan de advieswaarden van de WHO. Samenwerking op Europees, landelijk en regioniveau blijft nodig om de luchtkwaliteit verder te verbeteren richting de WHO advieswaarden.

21.12.17

Utrechtse economie in 2018

Utrecht is een economisch sterke provincie, met een relatief hoge economische groei, een hoog opgeleide beroepsbevolking en een lage werkloosheid. Voor 2018 wordt wederom een bovengemiddelde economische groei verwacht (+3,4%). De groei wordt gedragen door de zakelijke dienstverlening in combinatie met toenemende bestedingen van consumenten in de horeca en detailhandel. De werkloosheid daalt naar verwachting van 4,1% in 2017 naar 3,3% in 2018. Hiermee behoort Utrecht landelijk tot de best presterende provincies.

14.12.17

Vervolg Staat van Utrecht in 2018 en 2019

Op 30 maart is de Staat van Utrecht 2017 tijdens een feestelijke bijeenkomst gelanceerd. Nu, aan het eind van het jaar, kijken wij terug op een jaar vol activiteiten en kijken we vooruit naar de doelen en activiteiten die in het verschiet liggen.

13.12.17

Nieuwe Verdieping ‘Groen in en om de stad’

In 2018 komt er een nieuwe Staat van Utrecht Verdieping, met als onderwerp ‘Groen in en om de stad’. Deze wordt toegevoegd aan de zes al bestaande Verdiepingen. Verder komt er in 2018 een lichte update van data, vooruitlopend op de lancering van de nieuwe Staat van Utrecht in 2019.

12.12.17

Themajaar 100 jaar De Stijl

Het themajaar ‘Mondriaan to Dutch Design - 100 Jaar De Stijl’ is groots gevierd in de provincie Utrecht. De tentoonstellingen en activiteiten trokken 245.000 bezoekers.

11.12.17

Utrechtse Onderwijssector gaat groeiend lerarentekort te lijf

In de regio Utrecht investeren schoolbesturen ruim 200.000 euro in een Onderwijspact om zelf een antwoord te bieden op het lerarentekort. Naast een meer traditionele arbeidsmarktaanpak kiest het Onderwijspact ervoor om te onderzoeken hoe technologie en digitalisering als een hefboom kunnen fungeren in de aanpak tegen het lerarentekort. 

08.12.17

Op korte termijn maatregelen nodig voor groei en bereikbaarheid regio Utrecht

Er is een omvangrijk pakket aan maatregelen nodig om de regio Utrecht de komende twintig jaar bereikbaar en leefbaar te houden. Aanstaande maandag debatteert de Tweede Kamer over de investeringen die het Rijk komend jaar in de bereikbaarheid doen.

08.12.17

De Sociale Staat van Nederland 2017

De kwaliteit van leven van Nederlanders is de afgelopen 25 jaar beter geworden. Sinds 1990 is de levensverwachting sterk toegenomen, evenals het opleidingsniveau, de arbeidsparticipatie en het besteedbaar inkomen. De criminaliteit is afgenomen, de woningen zijn van een betere kwaliteit, meer Nederlanders sporten en we gaan vaker op vakantie. Dat staat in de Sociale Staat van Nederland 2017.

30.11.17

Regio Utrecht presenteert zich als living lab HUL

Dinsdag 21 november reisde een Utrechtse delegatie af naar Brussel om Utrecht te presenteren als living lab voor Healthy Urban Living (HUL). De delegatie heeft daar de regio Utrecht neergezet als Utrecht Region met als overkoepelende boodschap dat de Utrecht Region werkt aan de meest leefbare economie van Europa met gezonde verstedelijking (Healthy Urban Living) als leidend principe.

28.11.17

Fileleed kost ons miljarden

Een ritje naar de Efteling en weer terug: dat is het aantal kilometers dat we in de regio Utrecht gemiddeld iedere dag in de file staan in november. Maar liefst 144 kilometer lang staan we stil of rijden we langzaam. Niet alleen je geduld wordt daarmee behoorlijk op de proef gesteld, het kost ons ook veel geld. 

24.11.17

Randsteden en Brainport Eindhoven bundelen krachten voor internationale concurrentiekracht

De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven maken dat Nederland wereldwijd in de top 5 van de economisch meest concurrente en welvarende landen staat. Om internationaal de concurrentie met grote steden als Parijs en Londen aan te kunnen is het belangrijk dat deze regio’s nog beter met elkaar in verbinding staan en zich als één stedelijk netwerk positioneren.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Aanmelden