Nieuws

Nieuws

Hier leest u het laatste nieuws gerelateerd aan de Staat van Utrecht. Ook houden we u op de hoogte van ander relevant nieuws uit de regio.

27.03.18

Woningbouwopgave: knelpunten wegnemen en concreet versnellen

Er moet snel meer gebouwd worden voor de behoefte van vandaag en de vraag van morgen. Die urgentie zien 23 partijen uit de provincie Utrecht. Een afvaardiging van gemeenten, marktpartijen, corporaties en de provincie overhandigde op 26 maart de Actie Agenda Woningmarkt aan minister Ollongren.

16.03.18

Aan de slag met nieuwbouw zonder aardgas

Geen aardgas meer in nieuwbouwprojecten. Dat is het doel van het regionale convenant Aardgasvrije nieuwbouw dat de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, Stedin en 18 gemeenten in de regio Utrecht op vrijdag 16 maart ondertekenden.

13.03.18

Europese innovatiedeal voor energieopslag

Bedrijven en overheden gaan in Utrecht samen aan de slag om belemmeringen in Europese regelgeving voor lokale energieopslag weg te nemen. Hiervoor hebben zij op 13 maart in Brussel een zogenoemde Europese Innovatiedeal getekend, met een initiatief in de Utrechtse wijk Lombok als testproject.

12.03.18

Utrecht voert beste beleid voor klimaatvriendelijke stad

Amsterdam, Utrecht en Rotterdam voeren het beste beleid om een gezonde en klimaatvriendelijke stad te worden. Dat blijkt uit een benchmark van CE Delft in opdracht van de Fietsersbond, het Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet.

09.03.18

Utrechtse Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht

Utrecht heeft als eerste provincie een Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht. Deze richt zich op een schonere landbouw, het verminderen van houtrook, schoner vervoer, monitoring van vervuiling door middel van sensoren en het voeren van een lobby voor betere luchtkwaliteit.

07.03.18

Nieuw platform voor gevarieerder landschap

Verschillende partijen hebben daarom samen het Platform Kleine Landschapselementen opgericht om het behoud van bestaande elementen en de aanleg van nieuwe elementen in het landschap te stimuleren.

06.03.18

Hogere inkomens vooral in randgemeenten grote stad

Vooral in de randgemeenten van de grote steden wonen relatief veel huishoudens met hogere inkomens. In de grote steden ligt het inkomen op een lager niveau. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over inkomens van huishoudens per gemeente.

20.02.18

Provincie Utrecht moet waterrobuust worden

De provincie waterrobuust maken. Dat staat centraal in de intentieverklaring Meerlaagsveiligheid die de Utrechtse waterschappen, een groot aantal gemeenten, de Veiligheidsregio en de provincie Utrecht op 15 februari ondertekenden. Dit was het startsein voor de regionale samenwerking voor het beperken van de gevolgen van overstromingen.

19.02.18

Utrechts Gezondheidsprofiel 2018

Uit het Utrechts gezondheidsprofiel (UGP) 2018 blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de gezondheid van de Utrechters. Maar aandacht voor verschillen blijft nodig.

17.02.18

Utrecht en Houten scoren goed qua werk

Van de vier grootste gemeentes van Nederland scoort Utrecht het beste op het gebied van de arbeidsdeelname. Houten doet het nóg iets beter dan Utrecht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

15.02.18

Samenwerking cultuur en erfgoed tussen provincie en Utrecht en Amersfoort

De provincie Utrecht, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort hebben hun samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed bekrachtigd in een nieuw cultuurpact. Deze samenwerking ondersteunt het bloeiende culturele leven in de regio Utrecht.

08.02.18

21.000 woningen erbij in provincie Utrecht

Er worden snel meer woningen gebouwd in de provincie Utrecht. Het streven is om de komende drie jaar 7.000 woningen per jaar te realiseren. In de juiste segmenten, vooral binnenstedelijk, duurzaam en van goede kwaliteit. Dat is wat er nodig is om het gat op de woningmarkt te dichten, vinden gemeenten, marktpartijen en corporaties in de provincie Utrecht.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Aanmelden