Nieuws

Nieuws

02.11.17

Nieuwe ronde Sociale Kracht Onderzoek gaat weer van start

Binnen de U10 is inmiddels de tweede ronde van start gegaan van de Monitor Sociale Kracht, een inwonerspeiling op het gebied van het sociale domein. Dit is ambtelijke bekrachtigd door de gemeentesecretarissen van de betreffende gemeenten. Ook gemeenten buiten de U10 kunnen aansluiten bij het onderzoek.

18.10.17

Provincie Utrecht meet doorstroming en pakt knelpunten aan

De provincie Utrecht doet jaarlijks onderzoek naar de verkeersafwikkeling op het provinciale wegennet. Dit onderzoek geeft inzicht in de doorstroming van het autoverkeer en in de opstoppingen in de spits.

11.10.17

Kabinet aan de slag met bereikbaarheid regio Utrecht

Veel voorstellen uit het regeerakkoord zijn van invloed op de provincie Utrecht. Het gaat om afspraken in het kader van mobiliteit maar ook op het gebied van natuur, cultuur, verduurzaming en woningbouw.

09.10.17

Tempo maken met ontwikkeling woningmarkt voor de toekomst

Het aantal inwoners in de provincie Utrecht neemt toe. Hun woonwensen en -behoeften veranderen. Hoe moet het groeiende woningaanbod voor de toekomst eruitzien met behoud van de aantrekkelijkheid van de steden en dorpen? Tijdens het symposium ‘Bouwen aan steden en dorpen van de toekomst’ op donderdag 5 oktober deelden onder meer overheden, ontwikkelaars, beleggers en corporaties hun visie en oplossingen een aanpak van de woningbouwopgaven.

29.09.17

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017

Telos heeft voor de vierde keer de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten uitgebracht. De monitor geeft een beeld van de duurzame ontwikkeling van Nederlandse gemeenten over de periode 2014-2017. In deze editie is speciaal aandacht besteed aan de monitoring van de Sustainable Development Goals.

19.09.17

Gezonde economie is krachtige motor van elke regio

De provincie Utrecht heeft een sterke positie als topregio voor het (internationale) bedrijfsleven. Dit dankt de provincie aan een centrale ligging in het land, een bovengemiddeld opleidingsniveau van de inwoners en een prima woonklimaat. Dit blijkt uit een recent onderzoek in opdracht van de provincie Utrecht.

13.09.17

Magazine 'Het slimme klimaat' online

De Coalitie Ruimtelijke Adaptatie in de regio Utrecht heeft het online magazine ‘Het slimme klimaat’ gelanceerd. In dit magazine is te lezen hoe de regio Utrecht op een slimme en efficiënte manier omgaat met onder andere wateroverlast, droogte en hitte. Aanpassen aan en inpassen van klimaatverandering in de regio Utrecht vraagt om samenwerking tussen de overheid, burgers, bedrijfsleven en de wetenschap.  Daartoe is de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie ontstaan.

07.09.17

Staat van Utrecht bij griffiekring Utrecht

Op 6 september is de Staat van Utrecht besproken tijdens een bijeenkomst van de gezamenlijke griffiekringen in de provincie Utrecht. Praktijkvoorbeelden van actief gebruik van de Staat van Utrecht kwamen voorbij. En afspraken zijn gemaakt voor een bijdrage van de Staat van Utrecht aan inwerkprogramma's voor nieuwe raadsleden in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

18.08.17

Winkelleegstand laag in Utrecht

In Utrecht staan de minste winkels leeg van alle provincies in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van Detailhandel Nederland.

10.08.17

Bijna 3 op de 10 werkt en woont in dezelfde gemeente

Werknemers in Nederland woonden in 2015 gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk af. Van 38 procent van alle banen van werknemers in Nederland was de woongemeente gelijk aan de gemeente waarin de werkgever is gevestigd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers over woon-werkafstanden van het CBS.

14.07.17

Van Normen naar Waarden – Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving

De Vakgroep Milieu en Gezondheid heeft ‘Van normen naar waarden, kernwaarden voor een gezonde leefomgeving’ opgesteld. De aanleiding hiervoor is dat in de Omgevingswet minder normen worden opgenomen en er meer afwegingsruimte komt voor het (lokaal) bestuur.

11.07.17

21 miljoen euro voor energietransitie Utrechtse bedrijven

Gemeente Utrecht en provincie Utrecht stellen met behulp van de BNG Bank 21 miljoen euro ter beschikking om bedrijven en organisaties te stimuleren over te stappen op duurzame energie. Het huidige Energiefonds Utrecht gaat zich hierbij richten op de gehele provincie, terwijl het voorheen alleen bedoeld was voor ondernemers uit de stad Utrecht.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief Aanmelden